Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/ №15 «Пролісок» комбінованого типу
Річний план ДНЗ

 

 

І БЛОК: Аналіз роботи ДНЗ №15  за 2017-2018 н.р.

та завдання на 2018-2019 н.р.

 

  Упродовж 2017-2018 навчального року Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 «Пролісок» комбінованого типу працював за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

   У 2017– 2018н.р. педагогічний колектив здійснював роботу за єдиним планом роботи та розкладом занять в усіх вікових групах, що забезпечило послідовність та цілеспрямованість у роботі педагогів ДНЗ.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку,  з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами за єдиною методичною проблемою:  «Формування дитячої особистості, підготовка її до успішного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності»   та розв’язання головних річних завдань:

- Соціально – моральний розвиток - основа формування та становлення особистості

- Розвиток у дітей творчих художньо-естетичних здібностей в різних видах діяльності

- Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку,  їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище

 

ІІ БЛОК: ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ

 

Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчально­му закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

11 тарифний розряд – 6 педагогів

9 тарифний розряд – 2 педагоги

«спеціаліст» - 2 педагоги

«спеціаліст II категорії» -1 педагог

«спеціаліст І категорії» - 5 педагогів

«спеціаліст вищої категорії»-12 педагогів

Звання «Вихователь-методист» - 1 педагог

 

 

ІІІ БЛОК: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

    Методична робота в закладі була організована згідно з Типовим положенням про методичний кабінет, затвердженим МОН України від 09.11.2010 № 1070 та відповідно до нормативно-правових документів, які визначають напрямки розвитку освіти.

Протягом цього навчального року вихователі під керівництвом завідувача Рванцової О.С. планомірно працювали над створенням розвиваючого середовища, накопичення навчально-дидактичної бази, яка б відповідала вимогам і завданням, які ставить перед освітянами Базовий компонент дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

   Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу підвищувалася завдяки використанню різних форм методичної роботи, як індивідуальних, так і групових: методичні об’єднання,  педагогічні ради, семінари-практикуми, робота творчої групи, майстер-класи,  консультації, самоосвіта.

    На базі ДНЗ № 15 «Пролісок» проводилися  на високому рівні міські заходи:   

у грудні 2017року  методичне обєднання для вихователів груп раннього віку  м.Стрия на тему: «Організація сюжетної гри як засобу активізації мовленнєвого та соціального розвитку малят»

    16 квітня 2018року в рамках Тижня психологічної служби практичний психолог Ільницька І.П. прочитала лекцію з використанням мультимедійних ресурсів на тему «Вплив комп’ютера та ЗМІ на психіку дошкільників» для вихователів ДНЗ №2, ДНЗ №18 та батьківської громадськості

    У квітні 2018року на базі ДНЗ №15 пройшли курси «Логопедичний та зондовий масаж» для логопедів ДНЗ м.Стрия

    Протягом року вихователем - методистом Фик О.В. було проведено семінари-практикуми«Спадщина В.Сухомлинського –невичерпне джерело морально-етичного виховання дошкільнят», «Світ мистецтва», теоретико-практичний семінар: «Формування творчої особистості дитини через різні види  діяльності», інтерактивний семінар « Розвивальна робота  в групах раннього віку: її особливості, зміст і вимоги до організації  та  проведення»  

    Протягом 2017-2018 н.р. працювала творча група за темою: «Дитина в світі культури (ранній вік)метою якої було формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності дітей ранного віку ,розвиток емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу, формування уявлень про різні види мистецтва та їх характерні особливості, розвиток творчих здібностей і збагачення індивідуального художньо-естетичного досвіду кожної окремої дитини.

   Інноваційні технології 

Протягом 2017 – 2018 року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології:

метод освітніх проектів впроваджували у всіх дошкільних  групах.

технологію моделювання,  моделювання та програвання ситуацій, також   використовує  прийом ейдетики -  метод переказування твору за малюнками, казко терапію - вихователь Костик В.В.

  Вихователь Кушнір Г.Д. активно використовує в роботі психогімнастику, тренінг емоцій, психологічний малюнок,  хвилинки – роздуми, моделювання та програвання ситуацій всі педагоги ДНЗ  активно використовує в роботі інформаційно- комунікаційні технології (презентації)  як на заняттях так  і в повсякденному житті вихователем Фик О.В. широко впроваджуються в практику роботи з питань логіко-математичного розвитку логічні блоки З. Дьєнеша, методика Дж. Кюізенера, прийом ейдетики.  Впроваджуючи інформаційно-комунікативні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані,  заняття відповіднодо  Програми розвитку «Українське дошкілля», обраного напрямку, що забезпечує високу

продуктивність діяльності дітей. Саме тому необхідно і надалі сприяти активізації   роботи з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей. Інноваційна діяльність  має стати стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічному колективу з метою удосконалення навчально-виховного процесу  необхідно використовувати спеціалізовані програми   та альтернативні методики та технології

 

ІV  ЯКІСТЬ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ        

  Результативність роботи освітньо-виховного процесу з дітьми 

Зміст освітньо-виховної роботи дошкільного закладу  визначався Базовим компонентом дошкільної освіти  та Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Протягом 2017-2018 навчального року діти всіх вікових груп показали достатній рівень знань програмового матеріалу.

 

 

 

Готовність дітей до школи

  Велику увагу приділяли підготовці дітей до школи.  Практичним психологом Ільницькою І.П. обстежено 43 дитини.  Педагог отримала дані готовності дітей до школи за допомогою «Орієнтовного тесту шкільної зрілості» Керна –Йірасека, «Змальовування групи крапок», «Копіювання речення», «Малюнок чоловічої фігури». Результати проведеного діагностування показали, що рівень готовності до навчання в школі є достатнім, з них: високий рівень -78%, середній – 17%, низький – 5%.

  У продіагностованих дітей добре розвинені:

- пізнавальні здібності, що виявляються у допитливості;

- вольові, що виявляються у продуктивній діяльності;

- сформовані прийоми ігрової поведінки;

- розвинені соціальні емоції й високий рівень морального розвитку;

- розвинена уява;

- високий рівень наочно-образного мислення, пам’яті, мовлення;

- добре розвинені дрібна моторика та сенсомоторна координація.

    Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

     Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

 

Рівень готовності до навчання в школі

 

V  ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ

 

   Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Психологічний комфорт дітей в ДНЗ забезпечувався взаємодією вихователів та практичного психолога Ільницької І.П.  Практичний психолог здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала психологічні труднощі, у разі потреби. Психологічні обстеження проводилися як з групою дітей та індивідуально, результати не розголошуються. На кожну групу заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати діагностування та спостереження

    Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:

1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

3. Рівень розвитку дітей.

VI  ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ

 

   Корекцію вад у звуковимові здійснювали   вчителі – логопеди Магас А.І., Яцик О.В., Бабій І.В. У 2017-2018 н.р.  обстежено 46 дітей. За результатами обстеження стану мовлення у дітей (вересень 2017р.) до логопедичних груп було зараховано 13 вихованців.

Звіт про роботу вчителів-логопедів ДНЗ №15за 2017/2018 н.р.

 

Звітний період

               

Випущено

Всього

Логопедичні висновки

Виправлено мовлення

Зі значним

поліпшенням

До масової

школи

До спеціальних

закладів

ЗНМ

Дизартрія

ФФНМ

Заїкування

Аутизм

Затримка  мовного  розвитку

 

2017/2018

42

24

12

2

1

3

 

25

20

6

1

 

 

VІІІ АНАЛІЗ РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТУ ДНЗ №15

 

      Головними завданнями роботи консультпункту в нашому ДНЗ є :

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

- сприяння соціалізації дітей  дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- надання психолого-педагогічних консультацій по підготовці дітей до навчання в школі.

   До організації роботи консультпункту були залучені різні фахівці:

- завідувач;

- вихователь-методист;

- вихователі;

- практичний психолог;

- медичні працівники.

XІ  СТАН ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

   Зважаючи на режим перебування дітей у закладі 10,5 годин, режим харчування, затверджений завідувачем закладу - триразовий, з інтервалами у 3-4 години. Для організації оптимального питного режиму в закладі діти забезпечені водою за індивідуальною потребою.

  Загальне керівництво організацією харчування здійснює завідувач ДНЗ. Документація з організації харчування дітей ведеться згідно з законодавством, у відповідності до «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах» затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/277(зі змінами від 26.02.2013 № 202/165) та Інструкції з діловодства у дошкільному навчальному закладі. Книги, журнали з питань харчування заповнюються своєчасно.

Виконання норм харчування за основними продуктами

 

XІV БЛОК:СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

 

Колектив ДНЗ проводить постійну роботу щодо обліку сімей, які потребують соціального захисту.

 

Інформація ДНЗ №15 про пільгові категорії дітей у 2017-2018 н.р.наведено в діаграмі

 

 

XVІІ БЛОК:  АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

  Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі керівника ДНЗ є  збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Повністю реалізовуються принципи особистісно-орієнтованої побудови розвивального середовища, визначені в Концепції дошкільного виховання.

   Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащенні необхідним інвентарем, перебувають у доброму стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

   Враховуючи  підсумки освітньо-виховної роботи за 2017-2018н.р., педагогічний колектив дошкільного навчального закладу  розпочинає  свою діяльність  на вирішення – науково-методичної проблеми:  «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»

та розв’язання пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2018-2019 навчальний рік:

 

1. Продовжувати роботу над формуванням гармонійно розвиненої особистості та реалізації  творчих потреб кожної дитини засобами театралізованої діяльності

 

 

2. Формування основ економічної грамотності - невід’ємна складова соціалізації сучасної дитини.

 

3. Розпочати роботу щодо використання ігрової  діяльності  в освітньо -виховному процесі  дошкільного навчального закладу

 

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності  працівників

Семінари

з/п

Зміст заходу

Форма проведення

Термін

 виконання

Відповідальний

Доповнення, корекція

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Теоретико-практичний семінар

«Розвиток мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності»

 1. «Формування мовленнєвої культури дитини за допомогою театралізованої діяльності».
 2. Методи розвитку діалогічного та монологічного мовлення дошкільників.
 3. «Використання нетрадиційних видів театру в розвитку мовних і творчих здібностей дітей».

 

Теоретичний семінар «Формування основ споживчих знань як складова економічної освіти»

1.Економічна освіта дошкільнят в родині та дошкільному закладі

2. Особливості формування потреб споживачів

3. Формування економічної  досвідченості дітей  засобами гри

4. Рання  профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

 

 

 

 

Міні лекція

 

 

Інформація

 

З досвіду роботи

 

Доповідь

Вересень 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

2018

 

 

 

 

 

 

Держко М.І.

 

 

 

 

Ільницька О.Р.

 

 

 

Костик В.В.

 

 

 

 

 

 

 

Фик О.В.

 

 

Жук Г.І.

 

Демчишен У.Б.

 

 

Квік Н.Б.

 

3

Проблемний семінар

«Соціально-економічній освіті –новий підхід»

 1. Соціально-економічна освіта та виховання добрих почуттів у дітей
 2. Навчаємо дітей економіці засобами дидактичних ігор
 3. Пошуково-ігрова діяльність дітей-один із засобів економічного виховання

 

 

 

 

 

Лекція

 

 

 

З досвіду

 

 

Доповідь

Січень

2019

 

 

 

Маланій Н.М.

 

 

 

Тимчук С.Я.

 

 

Швець М.В.

 

 

Блок 2.4. Педагогічні ради

з/п

Зміст заходу

Форма проведення

Термін

проведення

Відповідальний

Доповнення, корекція

1

«Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості» 

 1. . Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі
 2. «Про зміни до Закону України «Про дошкільну освіту»
 3.  «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.» (Лист МОН від 13.06.2018р. №1/9-)
 4.  Обговорення і затвердження плану та пріоритетних напрямів роботи на 2018/2019 навчальний рік.
 5.  Огляд-коментар сучасної нормативної бази, методичної літератури, інтернет - публікацій з питань організації освітнього процесу в дошкільному закладі.
 6. Затвердження освітніх програм (додаткових комплексних, парціальних) для навчально-виховної роботи на 2018/2019 н.р.
 7.  Затвердження форми планування освітньовиховного процесу; розкладу організованих форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи та парціальних програм гуртків.
 8. Затвердження складу педагогічної ради, вибори секретаря педагогічної ради.
 9. Атестація педагогічних працівників  у 2018-2019 н.р.
 10. Обговорення пропозицій і прийняття рішень

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

Інформація

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Презентація

 

 

 

 

Огляд

 

 

 

 

 

 

Огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

2018р

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Завідувач

 

2

Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально – етичних почуттів»

 1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Організація театралізованої діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі.
 3. Театр і театралізована діяльність у практиці логопедичної роботи
 4. Стан організації театралізованої діяльності в ДНЗ
 5. «Розвиток творчих здібностей дітей через музично-театральну діяльність.
 6. Педагогічна веселка» Виставка посібників для організації театралізованої діяльності.
 7. Підсумок роботи за І квартал 2018р
 8. Обговорення пропозицій і прийняття рішень

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

доповідь-презентація

 

 

 

з досвіду роботи

 

 

довідка

 

 

з досвіду

 

 

виставка

 

 

 

 

довідка

Листопад

2018р

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Яцик О.В.

 

 

 

Вихователь-методист

 

Винарська Л.В.

 

 

Всі педагоги

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

3

«Дошкільник у світі економіки», освітня лінія “Дитина в соціумі”

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Актуальність проблеми економічної освіти дітей дошкільного віку

3. «Стан реалізації завдань з економічного виховання засобами ігрової діяльності»(тематичне вивчення)

4. Психологічна підготовка дітей до трудової діяльності та вплив економічної освіти на її соціальний розвиток.

5. Навчаємо дітей економіці засобами дидактичних ігор.

6. Презентація дидактичних ігор, різних видів посібників з економічного виховання «Вчимося у Економчика»

7. Підсумок роботи за ІІ квартал 2018р

8. Обговорення пропозицій і прийняття рішень

 

 

 

 

 

Інформація

 

Презентація

 

 

Довідка

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

хвилинки набутого досвіду

виставка 

 

 

довідка

Лютий

 2019р

 

 

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

 

Практичний психолог

 

 

Держко М.І.

 

Всі педагоги

 

 

 

Вихователь-методист

 

4

Атестація педагогічних працівників

 

Березень 2019р

 

 

5

«Результат роботи – життєва компетентність дошкільника»

 1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 
 2. Аналіз роботи закладу за 2018/2019 навчальний рік. 
 3. Сформованість ключових компетентностей випускників ЗДО - складова успішного навчання.
 4. Завдання літнього оздоровчого періоду. 
 5. Звіти роботи за 2017-2018 н.р.:
 •            гуртків
 •            практичного психолога
 •            творчої групи
 •            вчителів - логопедів
 1.       6 Підсумки роботи за ІІІ квартал.
 2.         7. Різне.

 

 

 

 

Інформація

 

 

Звіт

 

 

Доповідь

Довідка

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

Довідка

Травень

 2019р

 

 

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

практичний психолог

 

старша медична сестра

 

вихователь-методист

 

 

Тімофеєва О.Є., Квік Н.Б., Жук Г.І.

 

вихователь-методист

 

 

                                                            

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка, участь

у методичній роботі міста

 

з/п

Заходи, зміст роботи

Термін

Проведення

Відповідальний

Доповнення, корекція

1.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 • направити на курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО:

Хар Л.В., Тимчук С.Я., Данилишин Г.В., Ільницьку І.П., Маланій Н.М., Петринець З.В., Тімофеєву О.Є., Тур О.Я., Швець М.В., Демчишен У.Б.

Упродовж 2018/2019 н.р

вихователь-методист

 

2.

З метою якісного підвищення  майстерності  педагогів:

 • атестувати  у 2018/2019 н.р. вихователів:  Держко М.І., Ільницьку О.Р., вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації.

Упродовж 2018/2019н.р

завідувач,

вихователь-методист

 

3.

Ознайомити вихователів із Типовим положенням про атестацію та перспективним планом атестації вихователів ДНЗ №15

До

01.10.18р.

Завідувач

Вихователь – методист

 

4.

Прийом списків педпрацівників, які підлягають черговій атестації, заяв педпрацівників про позачергову атестацію та перенесення термінів атестації, подання завідувача про позачергову атестацію окремих педпрацівників

 

 

До

10.10.18р.

 

 

 

Секретар

 

5.

Видати наказ по ДНЗ №15 про підготовку до проведення атестації в 2018-2019н.р.. Створити атестаційну комісію.

 

Вересень

2018р

 

Завідувач

 

6.

Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з графіком атестації (під підпис)

До

20.10.18р.

 

 

Завідувач

 

7.

Розробити питання для співбесід з вихователями, які атестуються в поточному році. Ознайомити вихователів з критеріями оцінювання роботи.

 

До

24.10.18р.

 

 

 

Вихователь – методист

 

8.

Провести консультації для вихователів щодо планування творчих завдань

Листопад

2018р

Вихователь – методист

 

9.

Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

Жовтень 2018р-березень 2019р.

Члени комісії

 

10.

Вивчення рівня навчальних досягнень вихованців, яких навчають педагоги, що атестуються, участі їх в методичній роботі, стану ведення ними документації, виконання вимог програми «Українське дошкілля»

Жовтень 2018р-березень 2019р.

 

 

 

Члени комісії

 

11.

Узагальнити роботу вихователів, які атестуються

березень 2019р.

Члени комісії

 

12.

Затвердити характеристики вихователів

березень 2019р.

Члени комісії

 

13.

Провести чергове засідання атестаційної комісії

березень 2019р.

Члени комісії

 

14.

Подання клопотання в АК ІІ рівня про присвоєння педпрацівникам кв. категорії «сп. вищої категорії» (атестацію на відповідальність раніше присвоєній), та присвоєння педагогічних звань

 

 

березень 2019р.

 

 

Завідувач

 

15.

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити колектив з наслідками атестації

 

березень 2019р.

 

Завідувач

 

 

 

Курсова перепідготовка

з⁄п

Прізвище, ім΄я, по-батькові педагога

Назва курсів

Термін проходження курсів

1

Хар Л.В.

Традиційні

2019 р

2

 Тимчук С.Я.

Традиційні

2019 р

3

Данилишин Г.В.

Традиційні

2019 р

4

Ільницьку І.П.,

Традиційні

2019 р

5

Маланій Н.М.,

Традиційні

2019 р

6

Петринець З.В.,

Традиційні

2019 р

7

Тімофеєву О.Є.,

Традиційні

2019 р

8

Тур О.Я.,

Традиційні

2019 р

9

Швець М.В.,

Традиційні

2019 р

10

Демчишен У.Б.

Традиційні

2019 р

 

Блок 4.1. Робота з батьками

 

з⁄п

Заходи, зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Доповнення,

корекція

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Консультація

«Роль батьків у вихованні дитини»

 

 

Лекція «Ваша дитина йде у дитячий садок»

Консультативний пункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ

« Поштова скринька для  батьків»(зауваження,пропозиції, подяки)

День відкритих дверей

 • «Знайомство батьків з умовами перебування дітей у дошкільному начальному закладі»
 • Перегляд занять,  режимних моментів
 • (за розкладом)

Тематичні тижні:

Тиждень безпеки життєдіяльності «Будьмо обережні»

Тиждень української казки

Перегляд свят та розваг

 

Психологічний тренінг для батьків«Любов і розуміння над усе»

Школа здорової сімꞌї  «Оздоровлення дітей в ДНЗ»

«Як уберегти дитину від застуди

ОСОБИСТА ГІГІЄНА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Психологічна служба

Пам'ятка батькам першокласника

Дитячі страхи: як їх подолати

Вересень

2017р

 

Жовтень

2017р

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Вересень 2017

 

 

 

Грудень 2017

 

 

Листопад 2017р, травень 2018р

Протягом року

Листопад 2017р 

Листопад 2017р

 

Березень 2018

 

Січень 2018р

Квітень 2018р

Методист

 

 

Методист

 

 

Завідувач, вихователь-методист

 

Завідувач, вихователь-методист

 

Завідувач, вихователі груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач, вихователі груп

Психолог, педагоги

 

Ст.медична сестра

 

 

Ст.медична сестра

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4.4. Взаємодія  закладу  з установами, організаціями

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

1

Провести спільні заходи з метою співпраці та надання консультативно-інформаційної та практичної допомоги

 

Вересень 2018

Завідувач

Вихователь-методист

 

 

2

З працівниками дорожньо-транспортної інспекції:

- місячник «Увага! Діти на

дорозі!»

- конкурс «Зелений вогник»

 

 

 

Листопад 2018р

 

Травень 2019р

Вихователь-методист

Вихователі дошкільних груп

 

 

3

З працівниками пожежної служби:

- підготовка до новорічних

свят;

- Тиждень безпеки дитини

 

 

 

 

Грудень 2018р

 

Травень 2019р

 

 

 

4

З працівниками міської служби у справах сім’ї та молоді:

- охорона прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій

 

Протягом року

Завідувач

Вихователь-методист

 

 

5

Залучати місцеву телекомпанію ТРК «ЛАН» до відео зйомок масових захадів ДНЗ та популяризації досвіду роботи закладу

Протягом року

Завідувач

 

6

Здійснювати роботу по залученню спонсорських коштів на зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ з підприємствами, організаціями, меценатами

Протягом року

 

 

7

Здійснювати облік дітей ДНЗ у закріпленому мікрорайоні, виявляти дітей соціально-незахищених категорій

Протягом року

 

 

8

Співробітництво з міськими музеями:

екскурсії дітей до музеїв та на тематичні виставки

Протягом року

 

 

9

Співробітництво з міською дитячою бібліотекою: використання фондів бібліотеки, екскурсії дітей старшого дошкільного віку

Протягом року

 

 

10

Співробітництво з міською дитячою Школою мистецтв: концерти, виставки творчих робіт, екскурсії дітей

Протягом року

 

 

 

Співробітництво з дитячою міською поліклінікою

Протягом року

 

 

 

 

 

Блок 5.2. Загальні збори  (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу,виробничі наради

 

Загальні збори колективу на 2018-2019 н.р.

 

з/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальний

 

Примітка

 

1

1. Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Про виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками ДНЗ

4. Про дотримання трудової дисципліни працівниками ДНЗ

Вересень 2018р

Завідувач, вихователь-методист

 

Завідувач,

голова ПК

 

 

Завідувач,

голова ПК

 

 

 

2

1.Виконання колективного договору в 2017 – 2018 н.р.

2.Стан охорони праці в ДНЗ та вибори нового складу комісії на 2018 рік.

3. Стан пожежної безпеки в ДНЗ

Січень

2019р

Завідувач,

голова ПК

 

Завідувач,

Завідувач

 

3

1. Про підготовку до проведення ремонтних робіт.

2. Про підготовку та проведення випускних ранків.

3. Про звіт адміністрації про результативність роботи колективу у 2018-2019 н.р.

4. Про пріоритетні завдання на літній оздоровчий період

Травень

2019р

Завідувач, вихователь-методист

 

Завідувач

 

 

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності педагогів

 

Відкриті покази

з/п

Заходи, зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітки

1

Ходив гарбуз по городу…Інтегроване заняття для дітей середньої групи

Жовтень  2018р

Держко М.І.

 

2

У гості до Курочки Ряби. Заняття з використанням лялькового театру для дітей групи раннього віку

Листопад

2018

Швець М.В.

 

3

Інтегроване заняття для дітей логопедичної групи «Електроенергія. Звідки вона береться та як її заощадити?»

Січень

2019

Костик В.В.

 

4

 Ділова гра «сімейний бюджет» (бізнес –клуб) для дітей старшої групи

 

Лютий

2019

Ільницька О.Р.

 

5

Бабусині помічники. Сюжетно-ігрове заняття для дітей раннього віку

Квітень

2019

Хар Л.В.

 

6

Піскова казка. Інтегроване заняття з використанням інноваційних технологій

Травень

2019

Данилишин Г.В.